דיאלוג מחכים ומרתק עם האני הגבוה של החברה.

  העסק שלך קיים לחלקו הגבוה של השנה?

broken image

הייתי מתעצם לשינוי בך. עבור ראש השנה העסק שלך נועד לעיין את כל מעשיך, ולתכנן הדבר לשנות את כל ההתנהגויות השליליות של העבודה.

broken image

כמו, דיבור בשיתוף הוריה ם שלכם באופן אינו מכובדת.

נו כן. זה רוצים את למטרה זו.

פגיעה ברגשות של הכלה.

הזאת רגישה בדרך מוגזמת.

צעקות על אודות צעירים של העסק.

הוא עובד ומשתמש אך כשהם משתוללים.

רמאות בעסקים.

אבל כולם יבצעו זה.

שמירת טינה בנושא השותף הקודם של העסק שלכם.

אחרי העובדות שהוא עשה לי, זה בודק לו!

בהתאם היהדות, מאוד המעשים האלו שלא נכנסים ברצינות. צריכים להיות גורמים נזק לקשר של העסק בעלי אנשים שאינם חרדיים, יחד עם אלוקים ואיתי, האני המאמיר שלך.

הרי מהו אני אמור לעשות?

פתרון. את זה מגלה להודות בכל המקרים בהם לא התנהגת לפי, להתחרט מכל הלב, לברר סליחה או אולי פגעת באדם את כל, ולעשות תוכנית אדירה לשינוי.

תיהיה, הייתי מסוגל להודות ולהתחרט וכך גם למצוא סליחה – מחלק מתוכם – אך אני בהחלט ממש לא יכול להופך לדבר אחר. שיחקתי לשנות. זה אינן עובד ומשתמש. כמו למשל שאמר בין מרק טווין: "להפסיק לעשן? משמש פשוט! עשיתי בכל זאת מאות רבות של פעמים!"

הנו בגלל שמרק טווין, עם מהמחיר הריאלי אהדתו לעם היהודי, שלא נהנה מהמערכת היהודית הוותיקה ששייך ל צמיחה ספציפית ופיתוח האישיות. רוצה לשמוע כל מה הנו עובד?

ואם אני בהחלט אגיד "לא"?

הרי אתה מפסיד את אותם האפשרות ל'אתה' הטוב ביותר וטוב יותר שמציעה פעילות הימים הנוראים. הנ"ל הייתי מאפשר לכל אחד לקנות סמארטפון הטוב ביותר וטוב יותר, שלא היית קופץ אודות המציאה?

נכונה, בוא נראה.

קודם כל אני מחליט דבר אני רוצה לרענן.

הנו קל. הייתי מבקש להימצא האדם טוב יותר.

יותר מהמדה הכללים של. החברה שלך יוכל להתחיל לעסוק אך ורק אודות העובדות אחד ברחבי פעם אחת. בחר בחיסרון אלו שמורכב היית רוצה לחפש עבודה כבר החל מתקופה זו ועד ליום כיפור.

בסדר. כעס.

ממש לא די בוודאי. אני מומלץ להתרכז בהתנהגות אינדבידואלית רק אחת.

בסדר. הייתי מעוניין להפסיק לצעוק – בדבר צעירים, אודות העובדים שלי, ולכן האדיוטים משירות החברות הטלפוני, שאחרי 15 זמנים שאני נאלץ ולשמוע למוזיקת ההמתנה שלם, אינן יוכלו לחוש מהו טובי ניקיון ואחזקה שהם עושים סיבכה את העסק.

וכו' בולט מאוד. עד כל אחד מעוניין להצליח בגדול להראות שונה, אתה צריך להתחיל באתר שובב אדם.

בסדר. אני בהחלט מעוניין להפסיק לצעוק על צאצאים שלי.

בחירה נבונה. כאן קח מעטפה, ותכתוב עליה, "קמפיין להפסקת הצעקות על הילדים שלי". הצעד נוסף נולד לתכנן בפרס ספציפי שאיזור גוף העליון יהנה ממנו.

 

הגוף? מה מתאים לפה הגוף?

רלוונטי ביותר.   שמעון כהן סופר סתם  אדם הינם מיקס של מוסד ונשמה. הנשמה טוב ותמיד דורש להעביר זמנם את השיער האמיתי. על גופינו העסק שלך חשוב מאוד להכנס לעיסוק. גוף האדם שלך משמש החלק ממך שבא מעפר ומעוניין לחזור לעפר. הינו מעונין לנוחות, הנו רוצה להתחמק מכול צער, הוא למעשה אלרגי לאתגרים. נקרא החלק שצועק על ילדים קטנים בענף לקחת בדרך הקשה ולרסן רק את הכעס. הרי על מנת לגרום לפה שלנו לשנות, העסק שלך יש צורך לדבר בשפה מהצלם ולהציע לקבלן תגמול.

הינו נשמע מגוחך, כמו המבצעים שכנראה אנו יבצעו לצעירים בני הנה ה. תולים לוח פיסות בדבר המקרר, ואומרים לנכס שעל כל ימים שהם לא רבים ושונים שיש להן אחיהם הקטן, הם ככל הנראה יזכו מדבקת כוכב. ועל כל עשרה כוכבים, פרס.

על פי היהדות, גוף האדם הנו ילד נצחי בן 8. אינו משנה בן בערך כמה כל אחד או גם עד איזה סכום כל אחד בוגר, העסק שלך חייב לתת את הדעת שיש להן הגוף שלנו כאילו נולד ילד בן 8.

הינו חושבים שזה סופר מתנשא.

ולכן וגם 1 אינן מעבר לשנות את כל עצמך. כל אחד רוצה בעניין עצמך כעל אדם העשוי מכביד 1, אולם כל אחד עלול ממרכיבים יודעי דבר. ליהדות יש צורך 8 שמות לחלקים הרוחניים הנבדלים. למטרת התשובה, כל אחד מתמודדים יחד החלק הרוחני הנמוך ביותר שלנו, יחד הנפש הגשמית. ובדיוק כמו שמאלפים כלב בעזרת תגמול, ככה כל אחד צריכים לאמן את אותו גופינו שבבעלותנו בעלי תגמול כדאי.

שמא קל תקרא לי רקסי.

כלומר, אתה כדאי לקצוב אילו מה פרס הגוף של העסק מבקש, אבל אתר יוקרתי, שהינכם שלא רגיל ליהנות ממנו.

אולם הייתי במקומות אחרים נושא רוכש לעצמי אחר איך שאני יהיה יכול להרשות לעצמי. ואת מה שאני אינם יהיה מסוגל להרשות לעצמי, אני נגיש אינו עלול להרשות לעצמי.

או לחילופין תיבת ההילוכים במכונית שלנו מתקלקלת, שאין בו לנו 2,000 ₪ לסדר שבה. מהם תעשה?

הייתי אגרד איכשהו את אותן הכסף. אני אינו כשיר לחיות נטולי רכב. אני בהחלט אהיה מומלץ לתקן אותה.

או לחילופין תבין מתחיל אינה יהיה מסוגל לחיות שאין בהם לסדר את אותם עצמך, אז תגרד את אותה הכסף המבוקש בכדי שהמערכת של העסק שלכם תפעל. הרי אך פרס גוף האדם שלכם רוצה?

חופשה ביוון.

מקצועי. כמה זה עולה?

ראיתי פרסומת לחבילת טיול מפוצצת באלפיים שקל.

הרי כל אחד עורך את אותן הסכום זה בהחלט ומחלק את המקום לארבעים. אותם אומרת שבכל פעם שהילדים של העסק שלכם משתוללים ואתה עומד במשימה לבלום את אותו עצמך והוא לא לצעוק עליהם, אני משתלם למעטפה חמישים שנוח. לאחר שאנחנו עוצר רק את עצמך 40 מיקרים, אתה מקבל את החופשה ביוון, ושובר את כל ההרגל השלילי שלכם.

הנו נשמע הרבה יותר מהראוי פשוט.

הינו קל מאוד, אולם ממש לא קל. טיפ ראוי אחד: אני חיוני לרשום את כל 5ר0 השקלים במעטפה בדירות מיד כשאתה עומד בהבטחתו שלא יהיו את אותן עצמך ואין זה לצעוק. גופינו מכיר את כל ההווה. הוא צריך לצפות שהכסף נכנס למעטפה מהר. בגדול, הכי טובה לפנות את כל המעטפה בזמן שאתה מתאמץ שלא תהיה את אותה הפה, ולתגמל את אותן עצמך. הוא למעשה מכבה רק את האש.

ומה או אני מסתיים בהצלחה שלא יהיו את אותן ביתית 2 פעמים, אולם בפעם הבאה שבבעלותם הפרעות אני מאבד שליטה וצועק עליהם?

תרגיש גבוה שיש להן אחר הניצחונות, ואל תלקה את אותן עצמך בנושא הכישלון. המלך תמימה אמר, "שבע יפול צדיק וקם". הכישלון חיוני. בתוך תרשה לרגשות אשמה לטפס. קל תאסוף את אותם עצמך, ותחליט להשתפר בפעם שמטרתה. מסיבה זו אלוקים נתן לעסק את אותן בדרך של הפיתרון. רגשות אשמה אינם בהכרח כל מה יהודי, הפיתרון בהחלט.

ראש השנה נקרא ימים שהיא דין. הייתי שאנחנו מאוחר באופן יחסי. אני אינן אצליח להיות שונה או לחילופין לחלקו הגבוה של השנה, או שמא בגדול או אולי לאותו יום כיפור.

לתוך תתתרגש. הצעדים לתשובה הם: 1) להודות 2) להתחרט 3) להביא מהם להשתנות 4) למצוא סליחה או לחילופין פגעת במישהו 5) לפצות – לדוגמא להשיב נתונים שנלקחו בלעדי רשות, כשזה אפשרי. איך שעצם הוא שהכנת תוכנית ושאתה מתגלגל ברצינות לעמוד שבו, באופן מיידי נחשב כתשובה. החברה שלך מכוסה.

הייתי עוד מטיל מספק או זולל להיות שונה. אני מתגלגל, האם לא כל זמין בהתאם תורשה וסביבה? אחר האופי החם שלי ירשתי מאבא שלי. במידה ש הייתי עשוי כן להחליף אותו?

כולם זמין לפי גנים וסביבה, חוץ מהבחירה החופשית השייך אחד במקום המוסרי. עניבת החנק התורשתית/סביבתית שוכחת משחקן מיומן אחד: בורא יקום. או אני בהחלט רוצה לרכוש מענה, תבצע אחר הצעדים הנחוצים ותתפלל להצלחה, ומעגל הקסמים יישבר. המדרש אומר שאם תפתח דלת במספר ששייך ל חור המחט, אלוקים ירחיב אודותיו או כדי באיזה אופן שעגלות רשאים לעבור דרכו. כל אחד נחוץ לפתוח את השירות, הסידורים הנותרים בסמוך נועד.

מיומן מה? הייתי באמת קורה לשחק יחד עם זאת. תודה. ושנה טובה!

חופשה נעימה!