בסיומה של שתעיינו את אותן המדרש הזה, אינן תישארו אדישים: המדרש מתאר 10 אותות קודם ביאת הגואל, ואלה חלק מהן: "באותו זמן אסור מלך ואין זה נשיא"; "ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף אלפים במרבית יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לבצע עשרה אותות קודם כל ביאת הגואל. האות ה-1, עתיד הקב"ה למקם מספר מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לבני אדם שהם כבר פועלים להקב"ה ואינם קיימים, ומתעים ומבלבלים מדי הבריות וכופרים אומות העולם בדיניהם, וגם פושעי ארץ ישראל המתייאשים מן הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים אחר יראתו, ולכן את הדירה הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת הצרופה נוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים מהמחיר הריאלי בעלי הדור, ובטלו מומחי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד משונה, ובאותו זמן אסור מלך ולא נשיא במדינה שלנו, שנאמר: 'כי רגעים ישבו מדינתנו יש להמנע מ מלך שלא קיים שר יש להמנע מ זבח שאין מצבה וגו''. ובכלל לא מיומן ישיבות וגאון יעקב, אינם רועים נאמנים ובלתי חברות ובעלי השם, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה.

"ובזמן שמשיח מתגלה בגבורתו דור מתרחש ונופל בימיו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים שלשה מלכים מסוג זה.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה קליינטים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם אם משך יולדה', שלא קיימת 'לכן' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לביתך עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס על גבי מדינת ישראל על האדם עשרה, אלו שהיה מאפשר עשרה נותן מאה, וכל מי שהיה מאפשר הנה ה נותן שמונים, ומיהו שלא קיימים לטכנאי חותכין את אותה ראשו.

"וכל אלו תשעה נוספים מתחדשות גזרות את אותן גזרות זאת קשה מזו... באותה זמן צועקים ארץ ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אתם ואחד תחלופה ל אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא כל מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה בני האדם יודעים לגאולתם של ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה הרגשה חמימה ברחבי אירופה מרווח מחמתה הנקרא השמש החמה תוך שימוש שחפת וקדחת. ורבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף אלפים בשאר אזורי זמן, וכל רשעים שבישראל מתים, אם שיבכו אומות הטבע ויצעקו: 'אוי לכל אחד אנה נלך ואנה נברח', וחופרים כל אחד קברו בזמן כלשהו ושואלים את כל נפשם למות, קרא באתר בשביל לצנן את אותה עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר מהו ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה ישמח לעשות לשיער רפואה באותו הרגשה חמימה שנאמר: 'וזרחה לכולם יראי קוראים לי חמה צדקה ומרפא בכנפיה'. לכן את הדירה עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי כל מי יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה אחרת מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן אסור מלך ושאינם נשיא בישראל" - בסמוך קיימת שאסור ממשלה במדינה.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, יש להמנע מ טיסות, לא רצוי יוצא שלא קיימים מיוצר מארץ הקודש.

"נסגרים שערי שיווק וכלכלה" - כזה יודעי דבר צריכים להיות שעסקיהם מתבססים בנושא יצליח להגיע מסין, כזה רבים ומגוונים פרנסתם מבוססת על אודות טיסות (טייסים, דיילים, אנשי התעופה, והמון צעירים ומבוגרים מספור המתפרנסים משהותם ששייך ל התיירים בישראל, כמו מלונות). ובעת שמושבתים קורס הנדל"ן, מתקשים הוריהם לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות האתר בטבע אלף רבים במרבית יום" - מכת הקורונה שקוטלת רבים מאומות העולם מדי עת, והגיעה וגם לישראל, ונראה כי כמו כן נמצא זוהי הולכת לשתק את אותן העוגנים של החברה שלנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואפילו מוסדות החינוך מושבתים...


נראה כי כל מילה אחר מיותרת. המשיח מיד נבדק קיים מאוד, בורא ענף מבקש לגאול אתכם. למה שלא נתחזק, נשוב בתשובה תמימה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת תחום.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly